Våra donatorer

 

På Diers Klinik har du flera alternativ när det gäller val av spermadonator. Vi använder givare från SellmerDiers spermabank, eftersom de är:

1. De enda i världen som har en worldwide-gräns för antalet av barn, så att de öppna donatorer kan anta förpliktelsen det är att vara öppen donator i framtiden.

3. Den enda i världen som har en unik rådgivning till alla donator kanditaterne om hur de förbättra sin fertilitet och hälsa.

4. Det enda i världen som har en ny donorkategori, där givarna inte förpliktar sig att ha kontakt med donatorbarnen, men där de tillåter att kliniken kan kontakta om en donatorbarn vill ha kontakt. De har därmed möjlighet först att uttala sig när de ställs inför en särskild önska från ett barn. Många givare tror att de kommer att säga ja till en kontakt, men de vågar inte satsa på den 18 år i framtiden. För dessa donatorer, är denna möjlighet unik.

Vi inseminera gärna med sperma från andra spermabanker, men du måste själv köpa det.