Kändt donator

Har du/ni en vän eller bekant som vill vara känd donator?

 

Om du vill använda en känd donator, kan vi också hjälpa dig med det.

Givaren måste i princip enligt lagen behandlas som en spermadonator, eftersom ni inte är ett par. Han måste därför svara på en rad frågor om hans hälsotillstånd och familjens sjukdomshistoria. Han måste också testas för HIV 1 + 2, hepatitis B och C, klamydia, gonorré och syfilis. Hans sperma skal frysas på kliniken innan behandling.

Innan insemination måste du/ni underteckna ett informerat samtycke där du/ni accepterar de risker som kan tänkas vara vid att använda den kända givaren.

Kontakta oss om du behöver ytterligare information.