Partner spermier

 

Vill du bli inseminerad med din partners spermier, välkomnar vi dig till en personlig intervju här på kliniken.

Innan behandlingen påbörjas, måste den blivande pappa har gjort följande blodprov:

* Hiv 1+2 (anti-Hiv - 1,2)
* Hepatitis b virus (HBsAg og Anti HBc)
* Hepatitis c virus (Anti-HCV-Ab)

Vi ber dig att vara medveten om att testresultaten inte får överstiga 12 månader och att de bör vara tillgängliga i början av behandlingen.

Dessutom måste den blivande pappa ha genomfört en analys av sädesvätskan så att vi kan garantera de bästa förutsättningarna för en lyckad befruktning. Både spermaprov för analys av sädesvätskan samt blodprover kan utföras på kliniken.