Journal Samtal

Innan du kan genomgå insemination på Diers Klinik, måste du ha varit till journal samtal med oss.

 

Journal samtal sker i en lugn och trygg miljö, och vi baserar samtalet på dig och de önskemål du har. Vi talar om hur det hela kommer att äga rum, och du har möjlighet att få svar på alla de frågor du har.Det kan vara en bra idé att du innan samtalet gör en lista över alla dina frågor. Det är viktigt att du efter samtalet har en klar uppfattning om vad som kommer att hända, och att du känner dig redo för din fertilitetsbehandling.

Du får noggranna instruktioner om vad man ska göra, så att vi kan bestämma tiden för ägglossning. Dessutom måste vi klargöra dina chanser att bli gravid.

Vid samtalet, finner vi också reda på villke önskemål du har till donatorn, t.ex.. Är det rätt för dig att välja en anonym eller öppen donator, vill du ha ytterligare information om donatorn och eventuellt se en barn bild, och har ni några speciella önskemål, som vi måste försöka att möta? Eller har du en vän eller bekant som du vill ha som donator / far till ditt barn.

Du kan boka en tid för journal samtal via e-post eller ring oss, och vi rekommenderar att vi håller journal samtalet senast en månad innan den första insemination, men det kan också göras med kortare varsel. Bor du långt borta, kan vi hålla journal samtalet via telefon eller Skype.

Vi uppmanar att du/ni har läst vår information noggrant innan du kommer till samtalet.