Insemination

På Diers Klinik, är vi specialiserade på artificiell insemination behandling

 

På Diers Klinik, är vi specialiserade på artificiell insemination behandling. Vi har en av de bästa framgångsrika i landet, och våra inseminationsbehandlingar utförs vanligen i det naturliga kretsloppet, det är utan användning av hormoner eller andra läkemedel.

Vi kan göra insemination med både donerade spermier eller med din partners spermier. Vi kan också frysa spermier för senare insemination, om din partner inte kan vära närvarande vid inseminationsdagen.

På följande sidor kan du läsa om hur processen kommer att vara.